Zájmové kroužky

Menu > Aktuality > Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 

Kroužky již nemohou být v podobě, jak bylo zvykem (všechny aktivity musí být přizpůsobeny aktuálním opatřením , týkajících se Covid-19), jelikož by se setkávaly děti z více tříd.

Proto jsme přistoupili k rozšíření pravidelných aktivit do všech tříd po skupinách. V jednom týdnu se třída rozdělí na dvě skupiny a bude se pracovat s menším počtem dětí do 12 dětí v jedné skupině.

Střídání zaměření po týdnech:

A: práce s keramickou hlínou a glazurami, netradičními materiály.

B: cvičení na balančních míčích

Vyvěšeno: 27.8.2021