Úřední deska MŠ

Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace

Provoz školy

6.00 -16,30 hodin

Máme  prezentaci naší MŠ na Googlu

Máme i videoprezentaci na 2 infopanelech na Mírovém náměstí. 

                                                                                                                        

Výše stravného

Stravné pro děti do 6 let činí 35,-Kč a pro děti s odkladem školní docházky činí 39,-Kč. Celodenní stravné obsahuje přesnídávku, oběd a svačinu vždy s nápoji.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Od 1.9.2020 na školní rok 2020-2021 činí úplata 330,00 Kč na měsíc. Více zde.

  

Jak lze platit:

V době opatření MŠ - (Covid -19) - jen bankovním příkazem.

Na nástěnkách u vchodů je tradičně vyvěšen seznam s platbou vždy včas tak, aby rodiče měli přehled o  celkové částce. Též bude i na našich  webových stránkách vyvěšen seznam; nikoli jmenovitě, ale pod čísly, která budou variabilním symbolem platby každého dítěte. 

Každý školní rok obdrží rodiče nově osobní číslo (v. s. dítěte).

Do zprávy pro příjemce uvedete (úplata + stravné) 

nebo kdo neplatí úplatu - předškoláci či výjimky osvobození od úplaty, tak uvedou jen:  

stravné

Na třídě každý rodič na začátku školního roku 

osobně obdrží lístek,

kde budou uvedeny pokyny potřebné k platbě. Prosíme, dodržujte všechny údaje, které zde máte uvedeny, takto je budete uvádět.

Plaťte jen danou částku!  

Je důležité si uvědomit i skutečnost včasné platby tak, aby prokazatelně byl převod na účtu školy

do 15. dne v měsíci.

To se týká hlavně skutečnosti, že máte jinou banku než škola a převod tudíž trvá i dva dny nebo déle.

Prosíme, věnujte pozornost při platbě převodem, ať

platíte danou částku za své dítě, (v.s.)

pokud se rodiče spletou, musí paní ekonomka vracet platbu zpět na Váš účet a vše se zbytečně protahuje.

  

Desatero pro rodiče 

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Omluvenka dítěte zde

(Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou) - viz níže.

Pokud je nepřítomnost delší než 14 dní,

jsou rodiče povinni nepřítomnost omluvit písemně 

(dopisem, elektronickou poštou). Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.

 Formulář 

"Omluvenky"

máte k  dispozici ke stažení viz výše nebo je máte k dispozici nástěnkách u obou vchodů již vytištěné (jen pro plánovanou, předem známou delší nepřítomnost delší než 14 dní).

Pro děti s povinnou předškolní docházkou (5-ti leté děti) - rodiče mají na oranžové a červené kytičce připraven Omluvný list dítěte, 

kam budou rodiče

 každou  nepřítomnost (tedy i 1 den )

 sami bez vyzvání 

zapisovat.

Veškeré informace jsou též uvedeny ve Školním řádu, který máte k dispozici jak v šatnách dětí v MŠ, tak i výše viz  Úřední deska  -podsekce / Povinně zveřejňované informace.

Upraveno: 18.7.2016

Doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dětí z MŠ  zde:

Vyvěšeno: 14.1.2016                                                                                                   

Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let) 

(Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné).

I letos platí pro  děti, které dosáhnou do 31.8. 2019 pěti let 
má formu pravidelné denní docházky  v pracovních dnech souvisle 4h denně. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána  ve dnech školních prázdnin 

(tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku. Povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, je ukončeno začátkem školní docházky. 

Pravidla spojená s povinností předškolního vzdělávání jsou  zakotvena ve Školním řádu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen při předem známé nepřítomnosti dítěte požádat o uvolnění ze vzdělávání (§ 34 a odst.4 školského zákona). V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, o důvod uvolnění.( Pro tyto účely lze využít formulář Omluvenky dítěte -viz výše).

Rodiče dětí plnících povinnou školní docházku jsou povinni nejdéle do 3 dnů dítě písemně omluvit. 

Pro tyto účely je na obou předškolních třídách (červená a oranžová kytička) pro rodiče připraven Omluvný list.

Upraveno: 10.7.2019


Inzerát

Hledáme kvalifikovanou učitele/lku na částečný úvazek
8.platová třída
12 hodin týdně 
Nástup možný ihned
Vyvěšeno 7.9.2017

Třídní schůzky- pozvánka

Dne 2.9.2020 v 16,00 hod. se konají třídní schůzky ve třídách Vašich dětí. Dozvíte se veškeré důležité informace.

Omezený provoz mateřské školy

V Období školních jarních prázdnin bude naše mateřská škola fungovat v omezeném provozu. 

Termín: 8-12.únor 2021. 

Důvod: rekonstrukce podlahových krytin - výměna linolea.

Mateřská škola bude k dispozici pouze pro děti pracujících rodičů.

Děkujeme za pochopení.

Vyvěšeno: 7.1.2021

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím