Děkujeme rodičům  za sběr v červnu. Až dorazí poslední složenka, napíšeme a vyfotíme, co jsme dětem za získané peníze zakoupili. 

Menu > Pro rodiče > Sběr papíru a ostatních odpadů

Další  svoz bychom vyhlásili  novém šk. roce, asi koncem září.

 Svázaný papír - až po vyhlášení nového termínu, ostatní  můžete  stále nosit na zahradu. Prosíme o správné třídění do žoků. Po jejich naplněnosti vyhlásíme termín.

Vyvěšeno: 29. 6. 2022

V dřívějších letech jsme ve spolupráci s rodiči vyhlašovali termín svozu každý měsíc, vždy, když se zaplnily žoky na zahradě.

Covidová doba bohužel zapříčinila absenci...

Děkujeme všem rodičům, kteří nám  stále pomáhají, vážíme si Vaší aktivity a spolupráce.

Sběr papíru vždy týden před svozem vyhlásíme jak zde, tak i na nástěnkách ve vestibulu. 

Ostatní tříděný odpad můžete stále nosit na zahradu a ukládat dle typu do velkých pytlů  zvlášť takto: plechovky, tetrapacky, PET sešlápnuté lahve a obaly od pracích aj. prostředků. 

Jiný odpad neházejte, nevyvezli by nám ho. Každá koruna se nám hodí, zakoupíme vždy dětem hračky, pomůcky, knihy apod. dle našetřených financí ze sběru. 

Co se vykupuje? ZDE

Dříve jsme se pravidelně umisťovali  na 1.-  2. místě ve výkupu PET lahví (nyní soutěž právě z absence  - /covid /již není), ale počítá se, co se nasbírá a přinese...

Tak předem moc děkujeme  za váš aktivní přístup a spolupráci :-)