Diagnostika dětí - informace

221.jpg

 ISophi zpracovala program  i pro  mladší děti. Takže letos od  září 2021  budou s dětmi dělat diagnostiku i ž+f  (zakoupila MŠ).

Budeme ji zpracovávat s dětmi  2x ročně (týká se jen č+o  u předškoláků), program pak umí vyhodnotit a porovnat výsledky u dětí z obou pololetí. 

Malé děti  zpracovávají  jen 1x ročně na začátku šk. roku. 

Nyní mají rodiče zcela nový a obsáhlý nástroj, je ale nyní za cenu 200,- Kč. Za tuto cenu máte přístup k nově vytvořenému prostředí, kde máte možnost si sami s dětmi zjistit , kde může mít vaše dítě obtíže, ve které oblasti potřebuje pomoci. Pokud by se přihlásilo min. 5 rodičů, školka vám pak může zajistit  heslo k přístupu.

Rodiče dětí z červené a oranžové kytičky dostali  výsledky zpracované 2. diagnostiky 1-3/2022 (dostali jste v průběhu v března  2022) a též porovnání pomocí grafu výsledky a pokroky dětí  z 1. diagnostiky, kterou jsme s dětmi dělali v říjnu. 

 Pokud mělo dítě v nějaké oblasti potíže, p. učitelky rovnou zpracovaly a rodičům vytiskly podněty k další práci, abyste věděli, kde/a jak  je ještě potřeba dítěti pomoci před vstupem do ZŠ.

Bližší informace ZDE.